Verhalen
Identiteit
Interpretatie en herinterpretatie

Jonathan Huseman
in een recencie over "Jens Christian Grøndahl, Indian Summer",
Trouw, 13 april 2002 (p.27)

"Identiteit is verbonden met verhalen vertellen, maar het verhaal is tijdens je leven nooit hetzelfde. We veranderen onszelf en daarmee het verhaal. Het is een lange keten van interpretatie en herinterpretatie." Daardoor is de tijd een factor van belang; verleden en toekomst vallen samen in één persoon. "Wij zijn historische wezens, wij bestaan alleen in tijd, in het proces van verandering. Niets is stabiel, de omgeving niet, niet wie we zijn."

… "Het is ook de eenzaamheid die literatuur onderscheidt van andere kunstvormen die mensen vaak samenbrengen. Literatuur neem je in eenzaamheid tot je. Het vertaalt de individuele ervaringen in een taal die we kunnen delen. Dat is de magie waardoor soms meer wederzijds begrip blijkt te bestaan in fictie dan in het echte leven, waarin teveel obstakels, redenen en belangen zijn om elkaar te begrijpen."