Extra

Eerste informatie over God.

God is om te beginnen niet een woord dat wij uitvinden. God is een woord dat ons is aangewaaid. Zoals bij elke woord: we kunnen zoeken naar waar het woord over spreekt, waar het vandaan komt en wat het wil. Maar er is een probleem. Meer dan bij ons (in mijn bewustzijn, mijn denken) is het woord God is in verhalen thuis. Of God - dit woord of Degene die dit woord bedoelt - in mijn verhaal thuis is, kan ik ten dele weten en zal ten dele blijken. (Want nooit kan ik weten hoe ik op onvoorziene situaties reageer! Die zijn immers onvoorzien.)

 

Wanneer het over God gaat dan ben ik steeds de tweede persoon. Mijn spreken is nu altijd meer dan woord, antwoord.

 

God is niet los verkrijgbaar of vrij ter beschikking. Hij is geen paraplu die ik al dan niet meeneem voor eventuele regen of voor de sier.

 

Gaat het over het geloven van Christenen (wat die woorden ook mogen betekenen), dan zal het over haar wezenlijke inspiratie of voorsprong moeten gaan, over de bijbelse literatuur. Gaat het over de God van Christenen, dan gaat het bijvoorbeeld over degene die Jezus Onze Vader noemt. Om te weten wat dat betekent kun je bij je eigen ervaring terecht, maar je zult toch ook naar bijbelse literatuur moeten. Dat blijft voor ons de oorsprong.

Bijbelse literatuur doet als iedere literatuur. Zij kan onze aandacht vragen zolang het lezen of voorlezen en vertellen duurt. Zij richt zich tot ons, tot mij. Zij dateert van (ver) vr mijn spreken, maakt mijn spreken in feite tot antwoorden of vragen. Zij licht mijn spreken voor. Om te beginnen zal het in deze inleiding derhalve over Bijbel moeten gaan.

 

terug
home

2001, Jan Engelen, Herten/Roermond