Het boek en de boeken

Wanneer het gaat over de bijbel en de onderverdeling van de bijbelse boeken dan kun je in iedere reguliere bijbeluitgave zien dat er minstens twee mogelijkheden zijn: de indeling van de griekse traditie, de Septuaginta, en de indeling van de hebreeuwse of joodse traditie.

Ur: ziggurath.
Dit is de onderste verdieping van de Tempeltoren uit drie verdiepingen in Ur.
(foto 1980: "There is a war going on". De soldaten ter plekke waren verbaasd over de boeken. "Is that here?" We mochten "just five minutes". JE)

 

Maakt dat dan verschil?
De namen suggereren een verschil.
In de LXX (Septuaginta) zijn de boeken verdeeld in twee of vier groepen. Het zijn de boeken van de Wet, de Historische Boeken, de Profetische Boeken en de PoŽtische Boeken.
Wet en Historische Boeken kan men ook samenvoegen: evenzo de laatste twee groepen. Zo komen we tot "Wet en Profeten". Voor ons geeft een en ander enkel aanleiding tot misverstanden. (Ga daartoe terug en lees verder.) Welke misverstanden? Kort gezegd: de zogenoemde "Wet" geeft geen wetten, en de zogenoemde "historische boeken" geven geen informatie die op de eerste plaats "historisch" is. Ondanks alles wat wij menen te weten, "profeten" zijn geen voorspellers, en "poëzie" is een te vrijblijvende aanduiding voor de diversiteit van bijbelse boeken die als poetisch omschreven worden.

Andere namen kunnen hetzelfde een andere plaats of betekenis geven. Het lijkt beter de problemen rond quasi-vertrouwdheid met deze literatuur ter zijde te laten. Er zijn oudere, meer oorspronkelijke namen. Er is een andere, eigen traditie. Na al de eeuwen waarin de Joodse Traditie traditie niet gehoord is mag zij eindelijk minstens recht van spreken krijgen. De Joodse Traditie geeft in elk geval namen die aan een praktijk onleend zijn. Welke praktijk? De praktijk van de liturgie en de studie. De namen die de synagoge gebruikt neemt deze website met alle respect over. Tora, Profeten, Geschriften zijn de drie hoofdelen die samen de Schriftelijke Traditie vormen. Misschien maken die oude, voor ons nieuwe namen, het mogelijk, beter te gaan kijken naar de eigen betekenis van de bijbelse literatuur.


terug of verder naar inleiding bijbel
home

© Jan Engelen 2001