Ga naar de nieuwe voorpagina

Jan Engelen

filosofie en theologie 

curriculum


Deze site begint op 25.12.2013.

Sinds ongeveer 1970 is er één vraag die mij bezig houdt en die sinds enkele maanden opeens weer terug is gekomen. Ongenuanceerd en niet gepolijst, ietwat ongeduldig mischien, luidt die vraag:


Wat voor soort denken is geloven eigenlijk?


Een van mijn docenten (op het Institut Catholique, Rue d'Assas) in Parijs zei daarop in september 1970: O la, la, la. C'est bien quelque chose. Dat is nogal wat.

Deze vraag laat mij in de loop der jaren links en rechts laten zoeken, in het midden en terzijde. Gaandeweg ontstaan teksten, eigen werk en werkvertalingen. ze vinden plaats in de studieuze wereld van filosofie, theologie, biblica, rabbinica , poezie, muziek en hermeneutiek. Dit materiaal wordt op deze site gepresenteerd, rijp en groen.

Het gaat op deze site derhalve over bijprodukten, sprokkelwaar, reserve in je ransum, reserve voor mensen die op een of andere manier ook wel eens zouden willen weten, wat voor soort denken geloven eigenlijk is.

Voorlopig baken ik zeven ruimtes af.

a. filosofie: vertalingen van en commentaren op Levinas, Derrida, Nancy.
b. theologie:
reflectie van velerlei aard.
c. exegetica (biblica):
mijn proefschrift over Johannes 7 & gedetailleerde inleidingen tot diverse "bekende" bijbelteksten.
d. preken:
teksten van Ben Hemelsoet en Jan Engelen die gefunctionneerd hebben in de liturgie.
e. judaica
f. didactica:
inleidende aanwijzingen voor en suggesties naar de bijbelse literatuur. Vooral inleidend
g. varia

 

Voor vragen en commentaren ben ik bereikbaar. Adres . Vervang # door @.
De site is een redactie en verbreding van de site die ontstaan is in de tijd dat ik werkte op de IPABO ten Amsterdam en Alkmaar (1970-2007).

 

Bijgewerkt 01-09-2021
De site is in reconstructie

Horen
De Annuntiatio van Pontormo in de Santa Felicita, Florence.

Maria keert zich om.
Ze hoort.
Daar hoor ik van op.
Daar is blijkbaar iets aan de hand.

plattegrond

zoeken
themata
teksten
overzicht

evangelie

mattheus
markus
lukas
johannes

 


"Genesis 1" met leesaanwijzingen voor wie wil

Genesis:
Abraham,
eerste verhalen
Jacob en Esau
Jozef

Exodus 1 en 2
Exodus 3 vv
Deuteronomium

koningen
nog eens

  

 

- Leren in de bijbelse taal is Lamad. De l is in het hebreeuws de grootste letter. Toeval? Om bij stil te staan?
- "2009" - hoezo?.

niveau
het goede

Beginnen, een onmogelijke opgave wat is dat, een leerling?
identiteit
zin: de richting van het spreken

de nieuwe bijbelvertaling

ipabo 2006-2007

Jan Engelen,
docent voor katechese in Amsterdam 1971-2009

curriculum

Meer dan de moeite waard:
Ga eens naar
bijbel en kultuurTrefwoorden vind je in vindplaats
Je kunt altijd woorden zoeken via www.google.com. Plaats in het zoekvenster < "gezochte woord" bijbelse-katechese > . Als je meerdere woorden zoekt moet je die tot een eenheid maken door " ... " te gebruiken.

 

Heel de bijbelse literatuur gaat wezenlijk over vrijheid en bevrijding. Meer >>

 

webmaster (vervang # door @)

 

Bach Cantates


Willibrordvertaling on line

NBG-bijbel


 

 

 

Werken met een verhaal veronderstelt dat je met dat verhaal vertrouwd bent of vertrouwd raakt. De onderwijsgevende moet dichter bij het verhaal komen. Daarom is het onmogelijk een verhaaltje even te lezen. Even lezen gaat niet, even vertellen ook niet.
Een verhaal waar je aan voorbij kunt is geen verhaal. Dat is soap, of vulling. Het raakt kant noch wal, heeft geen betekenis. In het onderwijs dat waarde hecht aan kinderen kun je daar niets mee doen.
Wil je kinderende mogelijkheid bieden met een verhaal te werken, van een verhaal een verhaal te maken of voor hen een verhaal te laten worden dan zul je moeten afdalen in het verhaal, binnengaan, rondkijken, verkennen.
Een en ander zal je opvallen. De details van een verhaal kunnen de eigen kwaliteit van het verhaal zijn, maar kan ook de kwaliteit van jouw kijken, jouw inzet zijn inzet voor het verhaal, inzet ook voor de kinderen.
Meer >>

 

 

 

 
     
   

Pontormo, Visitatie, 1527-28, Carmignano, Toscane

     
     

Het lijdensverhaal van mattheus

Bij J.S.Bach: Matthäus-Passion

op weg naar pasen

Pesach: het Joodse Paasfeest
Zie ook BBC voor Pesach

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


 

   

 

 

 

 

 
  

 

 

 

UA-4498940