Een concordantie is een bijbels woordenboek.

De kwaliteit van het boek is als volgt:
Ieder woord uit de bijbelse literatuur komt er in voor. Bij het woord worden alle plaatsen genoemd waar dit woord voorkomt, in de regel met een korte aanduiding van de regel. Wie fragmenten van de tekst bijvoorbeeld in zijn geheugen heeft kan aan de hand van de kenmerkende woorden het citaat of de tekst die zij of hij zoekt vinden.

In iedere bibliotheek vind je een concordantie.


Con: samen
cor: hart
dans is tegenwoordig deelwoord van dare: geven

Meer letterlijk betekent een concordantie een boek dat het gedeelde hart van een woord weergeeft, aanreikt. Dan zie je hoe het speelt, welke speling het heeft, wat het oproept en - soms onverwacht - kan meebrengen. Een woord brengt zo zijn eigen contekst mee.
Een woord kan je zo van de ene naar de andere tekst brengen. Vaak worden zo verrassende verbanden zichtbaar. Ieder kent de regel uit het nieuwe testament: je zult houden van God ... en je zult houden van je naaste ... Twee plaatsen uit de Torah brengt Jezus aldus, op basis van "je zult houden van", bij elkaar.

je 130103