home
basisplan binnen de lijnen van "kwaliteitskader II", leerlijn 5,2

korte toelichting bij de site

Basisplan2000 geeft een toelichting en verantwoording bij het leerplan katechese op de Hogeschool Ipabo Amsterdam/Alkmaar. Het leerplan katechese biedt op de Ipabo de opleiding tot het katholieke diploma godsdienst/levensbeschouwing.

Onder abcvindt U de materialen die studenten op de IPABO gebruiken voor de katechese. Deze materialen zijn ook goed te gebruiken voor leer- en studiegroepen in kerk en pastoraat. De teksten kunnen U helpen binnen te komen in het geheel van de bijbelse literatuur.

Onder abc vindt U ook de materialen voor verdere toerusting. Daarbij kunt u denken aan meer bijzondere onderwerpen, toegevoegde of keuzematerialen, bijv. Jona of het bijbels koningschap. Ook deze info blijft steeds het karakter van inleiding bewaren. Het wil mogelijkheden bieden om binnen te komen in de bijbelse verhalentaal.

Onder bouwstenen komt het meer praktische deel van de opleiding tot zijn recht. Hier vindt U materialen door studenten in verschillende fasen van de opleiding gemaakt met het oog op de praktische gang van zaken in het basisonderwijs. Werkstukken, projecten. Ze laten zien hoe studenten tijdens de opleiding gestalte geven aan katechese voor kinderen in het basisonderwijs.Het zijn steeds fragmenten van "hoe te werken met het bijbels tegoed" voor kinderen. Onderwijsgevenden kunnen hier wellicht inspiratie vinden om ook te kiezen voor een meer bijbelse katechese die goed is voor kinderen.

 

Deze website gaat over "omgaan met bijbelteksten" ten behoeve van bijvoorbeeld katechese in het basisonderwijs. U vindt op deze site derhalve in de regel teksten (commentaren, lezingen, zienswijzen) over en bij andere (bijbel-) teksten. De teksten waar het over gaat zult u bij de hand moeten hebben. U moet kunnen zien waar het over gaat. Wees er niet verbaasd over wanneer we meer tijd nodig hebben om het bouwwerk van een tekst een beetje beter te kunnen waarderen. Lezen over teksten kan alleen in het goede gezelschap van de teksten zelf.

Wanneer het gaat over een relatief korte tekst - bijvoorbeeld bij Markus - dan verdient het de voorkeur, de betrefende tekst eerst "even" te lezen. Schrijf eventueel enkele eersten woorden (waar U aan denkt) op. Lees daarna ontspannen het "leesverslag" of de opmerkingen bij de tekst. U leest mee, want u leest in feite, hoe een ander deze tekst leest.
De tekst loopt niet weg. Neem de tijd. Het is niet nodig de eerste keer alles te begrijpen. Wanneer de hier geboden benadering van de teksten uit "Het Goede Boek" U boeit kunt u een en ander gemakkelijk hernemen of nog eens kijken.

Als het goed is begint elke alinea iets nieuws. Hebt u de tekst over bijvoorbeeld een gedeelte uit Markus gelezen, lees dan nog eens de betreffende tekst en schrijf weer een paar woorden op. U zult nu, na de lezing van het leesverslag, andere zaken opschrijven. Dat is de winst van deze benadering. De tekst is meer open gegaan. Op deze wijze kunt u het hier geboden materiaal waarschijnlijk goed voor "zelfstudie" gebruiken.

Een goed verhaal: daar kijk je van op. Goed verhaal, - is dat geen prima vertaling van eu-angelion, al te gemakkelijk weergegeven met "evangelie"? Een goed verhaal: een verhaal waar je van óp kijkt. Een verhaal dat buiten de orde van het gewone valt. Een uitzondering.

Jan Engelen
Herten, 22 augustus 2001

Wilt u reageren of hebt u vragen/opmerkingen? Probeer deze link hier.
Als het kort kan zal ik proberen U binnen een week antwoord te geven.