de figuur en afbeelding is bekend

maar

waar hoort deze afbeelding ?

een aanwijzing