Chagall: de Schepping.
Maar mag je niet even goed kijken met woorden als: "Zie de mens!". Dan moet je ook aan Isaac denken.
(03.11.2014)

Abraham wordt niet alleen gevraagd zijn zoon te offeren. Het opgeven van de zoon betekent ook het opgeven van de beloften, het opgeven van zijn God. De zoon is de toekomst van Godswege op aarde. Die toekomst (tijd) is in feite het Beloofde Veelbelovende Land. Het land dat hooggehouden wordt door de belofte aan Abraham is de plaats die God geeft. Daar zal hij God te midden van zijn volk zijn. Door zijn zoon te offeren moet Abraham de tijd offeren. De geoferde tijd zal hem zeker niet teruggegeven worden, straks, aan gene zijde, in de eeuwigheid. Aan gene zijde is enkel de toekomst. De toekomst is het Woord, de Zoon. Gods toekomst in de tijd, aan de overkant, is Isaak.

In: Maurice Blanchot, L'espace literaire, (1955), Gallimard, Coll. folio/essais, nr 89, p. 69v.

De afbeeldingen zijn uit het werk van Marc Chagall. Zie eventueel plaatjes. In zoekvenster kun je Chagall intikken.
terug naar Gen 22