enigma

 

Van Dale:

(Gr.) , (-ta, -'s), raadsel, mysterie.

 

Raadsel:
1. Opzettelijk duister geformuleerde vraag of omschrijving waarmee men de hoorder of lezer op een dwaalspoor tracht te brengen aangaande de zaak die men bedoelt, in 't bijzonder om zijn vernuft op de proef te stellen.
2. Duister gezegde, orakelspreuk.
3. Duistere zaak, moeilijk oplosbaar probleem.

Mysterie:
1. Eredienst en cultusgemeenschap in de oudheid, waaraan men niet kon deelnemen dan na een voorafgaande inwijding - ook in toepassing op soortgelijke instellingen bij exotische, veelal primitieve volkeren.
2. Geloofswaarheid waarvan men de inhoud slechts onvolmaakt of in het geheel niet kan begrijpen.
3. Iets onbegrijpelijks, iets waarvoor men geen verklaring weet of dat zeer ingewikkeld of geheimzinnig is.

Kortom: het duister is er vol van.
Maar sommigen zeggen: het duister is de plaats van het licht. (Genesis & Johannes 1)

ZOEK


opgesteld: 26 november 2001 door Jan Engelen