Exegetische Sporen

korte commentaren bij de 4 lezingen van de zon- en feestdagen
voor Kerugma, een reeks cahiers ten dienste van de verkondiging

 

A - jaar

B - jaar

C - jaar