San Apollinare Nuovo

Uiteraard zal ik de bekendste mozaieken uit de San Apollinare laten zien,
maar ik zal vooral tijd en ruimte geven aan de kleine mozaieken boven
aan de muren links en rechts, alleen te zien wanneer je er oog voor hebt,
een complete minibijbel van de verhalen over Jezus. Deze mozaieken dateren
uit de tijd van keizer Theodorikdie van 474-526 keizer van het Oost-Romeinse rijk was.
In 493 vroverde hij Ravenna en maakte hij de stad tot hoofdstad van het
Romeinse Rijk. Ook zijn Mausoleum is in Ravenna.

De voorgevel van de San Apollinare nuovo vraagt niet veel aandacht.


De toeristeningang brengt je rechts achter in de kerk. Je oog valt onmiddellijk
op de drie koningen. Hun namen laten daar geen twijfel over bestaan.

Caspar

Melchior

Balthassar

Zie de mooie dadelpalm en zie hoe genuanceerd de kleuren.
in de opname van de linkermuur zie je de koningen schreiden naar de tronende Moedermaagd.
Daarboven zie je als een refrein een repeterend figuur met een vogel links en rechts.

Daartussenin staan links en rechts dertien mozaieken, respectievelijk verhalen over Jezus 'openbare leven' en de hoofdmomenten uit zijn Passie en Pasen.

De linkermuur, van voren naar achteren.

1.

Het begint met één van de drie verhalen die het begin van de verhalen over Jezus markeren. Deze drie verhalen zijn: de Openbaring des Heren, 6 januari. Niet 'openbaring der Heren 'drie koningen', maar 'de Heer laat zich zien'. En daar zijn drie beginverhalen: aan de wijzen, bij de doop in de Jordaan, en op de bruiloft van Kana (Johannes 2). Dat laatste zien we hier. Maar er is een bedrijfongeluk aan het werk geweest. De Romeinse restaurateur Kibel, rond 1850, heeft in plaats van water wordt wijn, de 'wonderbare broodvermeningvuldiging' geconstrueerd.

2.

Je ziet brood en vis. Johannes 6,3vv. Ik laat het verhaal daar beginnen omdat Jezus aan het begin van het verhaal gaat zitten. Het is dus een verhaal waarin Jezus 'les geeft'. De leraar aan het werk: woord en daad.

3.

Twee mannen met een net vol vis. Het zijn Petrus en Andreas die mensenvissers zullen worden. (Mt 4,18vv; Mc 1,16v)

4.

Als Jezus Jericho uitgaat zit er een blinde langs de weg. De mensen rond Jezus proberen deze blinde 'rustig te houden', maar hij houd vol: 'Jezus, zoon van David, heb medelijden met me. ' Jezus hoort hem, vraagt hem wat hij wil, en zo wordt hij genezen en hij volgt Jezus. Deze man is bij Marcus de eerste volgeling op de weg van Jezus naar Jerusalem die in Mc 10,46 begint.

5.
Johannes 8,2-11.Daar wordt de vrouw 'die op heterdaad betrapt' is in het midden gezet, tegenover Jezus. Die heteraad is waarschijnlijk geen huwelijksontrouw in de gangbare zin van het woord. Het huwelijk is in de schrift in de regel een beeld van het 'verbond'. Hier in het verhaal ontbreekt ook de man.

6.
Johannes 4, de samaritaanse vrouw die overdag water komt putten en daar een Jood ontmoet die haar te drinken vraagt. (De leerling die erbij staat komt niet uit Johannes 4.)

7.
Johannes 11. Jezus roept Lazarus uit het graf.

8.
Lucas 18,9-14: de farizeeer en de tollenaar.

9.
Het penningske van de weduwe. Lucas 21,1-4. Zij geeft haar hele leven.

10.

Bij het laatste oordeel, waar scheiding gemaakt wordt tussen de schapen en de bokken.
Mt 25,31-46.

11.
De lamme die door zijn vrienden naar Jezus wordt gebracht, maar er zijn te veel mensen. Dan laten ze hem door het dak naar beneden zakken. Zie Mc 2.1-12.

12.
Marcus 5,1-20 Een man die niet te houden is, die in de graven woont en de stenen gebreuikt om zichzelf te slaan.

13.
De man die verlamt was en die nog niet eens weet dat Jezus hem genezen heeft maar dat zal hij in de tempel, wanneer hij gevonden wordt door Jezus, ontdekken. Johannes 5.

Ik steek het schip van de kerk over, loop naar voren en begin met de mozaieken rechts.

a1
Het laatste avondmaal. Je krijgt hier de suggestie dat 'vis' hoorde bij het laatste avondmaal. Zoiets vind je ook in Lucas 21,41v.

a2

Samen bidden in de hof van Olijven. Dat lijkt zo voor de hand te liggen dat daar niet eens een tekst voor nodig is.

a3
Tegenover de kus van Judas staat het zwaard van Petrus als begrip van onvermogen.

a3a
De hele scene. Jezus tussen de soldaten en de leerlingen, met Judas, Jezus en Petrus in het midden.

a4
Op weg naar de rechtbank.

a5
Jezus voor Kajafas.

a6
Eer de haan kraait!

a7
Jij bent ook een van zijn leerlingen!

a8

a8
Judas krijgt spijt.

a9

... wast zijn handen in onschuld ...

a10
Simon van Cyrene.
Hier zie je dat iets mis gegaan is. In mijn bestanden is deze opname niet te vinden.
Blijkbaar overgeslagen. Dus gezocht naar een reserve. Je kunt in ieder geval een indruk krijgen.

a11

de vrouwen bij het graf

a12

Twee leerlingen op weg naar Emmaus

a13
Thomas.

 

Het doel dat ik me stelde is klaar. Hier laat ik het vooralsnog bij. Overbodig te zeggen dat er nog veel meer interessant materiaal is. Misschien komt later een aanvulling.

 

Jan Engelen, 11 mei 2019

Home