San Apollinare in Classe - Ravenna

Op internet vind je veel foto's van deze indrukwekkende ruimte. Hier vind je een weg om het je voor te stellen. Wat je op andere sites vindt wil ik niet verdubbelen. Ik geef naast de inleiding vooral wat meer zicht op de compositie van de de flora en fauna, onder de Verheerlijkte Christus.
In het centrum van Ravenna, dicht bij het station, moet je aan de overzijde,links, lijn 4 nemen. Koop op het station een buskaartje! De reis duurt dan 12 minuten. Je loopt een klein stukje terug. Rechts van de weg zie je een ronde toren.

Vlak daarna sla je van de weg af en loop je naar een toch niet zo 'opzienbarende kerk'. Een kaartje kopen en naar binnen.

Een grote ruimte. Je bent in de linker zijbeuk. Aan de overzijde de zuilen voor de rechter zijbeuk. Van achter in de kerk ga jenaar het midden.

Een stralende open ruimte. Aan de voorzijde de absis, overkoepeld door een 'kwart bol', een groot groen mozaiek. Een soort triomfboog vormt de toegang.

In het midden Christus.
Links en rechts zie je de symbolen van de evangelisten.
Zie ook: achter de koepel de hand van God, behorende bij het grote mozaiek.

De hand van God strekt zich uit naar een groot kruis. In het midden een medaillon van Christus. Het is een voorstelling van de verheerlijking op de berg.
Links Mozes, rechts Elia.

De drie schapen aan de voet (een links, twee rechts) zijn de drie leerlingen die mee gaan: Petrus, Jacobus en Johannes. Je vindt het verhaal in Mattheus 17. Ook in Marcus 9 en Lucas 9,28.

Links en rechts zie je de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste letter van het griekse alfabeth, teken voor Begin en Einde, Apocalyps 22,13.

Volgen we nu het kruis van boven naar beneden.
Boven staat Ichthus, grieks voor vis, een Acroniem, een woord waarvan de letters de eerste letters van andere woorden zijn. Jèsoes Chrèsthos Theoe Uios Soothèr: Jezus Christus, zoon van God, bevrijder/redder. Onder het kruis staat: salus mundi, bevrijding of heil van de wereld.

Het kruis staat in een groenblauw veld met 99 sterren. Zijn dat, gegeven de notoire aanwezigheid van de schapen (leerlingen, komend uit respectievelijk Jerusalem en Bethlehem,) in dit tafereel de 99 rechtvaardigen die de echte herder achterlaat om dat ene verloren schaap te vinden? Het lijkt mij geen theologie uit de goede oude tijd te zijn, Jezus te zien als degene die verloren is ('mijn God mijn God, waarom heb je mij verlaten?').
Er is op internet veel fotomateriaal te vinden over dit imposante gebeuren. Maar 'imposant' is een verkeerd woord. De eenvoud van dit alles raakt je diep. Het woord 'gebeuren', een werkwoord, is correct. De eenvoud en concentratie blijf je aanspreken.

Onder dat alles de patroon van de kerk.

Ik sluit mijn verhaal over Sant'Apollinare in Classe af met de flora en fauna in dit groene veld. Kijk naar de steentjes. Het groen is geen groen veld. Het zijn steeds verschillende 'groenen'.
Zo ook het wit en de andere tinten.

   
Jan Engelen, mei 2019  
Zie ook Ravenna_San_Apollinare.
Voor het Mozaiek.
 
   
home