pesach/pasen  

 

over het einde dat de vier evangelisten met elkaar delen

over het verhaal waar zij vol van zijn,
dat vanaf het begin hun verhaal beheerst, bezielt.

Over markus, mattheus, lukas en johannes

over het geheim dat zij delen en over de wijze waarop zij
dat geheim een plaats geven in hun verhaal

drie pagina's uit de synopsis: mt 28,55; Mk 15,40; Lk 23,44

een nieuwe beschrijving
begonnen 23 maart 2002 door jan engelen
voor voltijd en deeltijdstudenten van de Hogeschool IPABO te Amsterdam & Alkmaar

werk van studenten rond pasen

voor zelfstandig studeren individueel en in groepen mogen deze teksten geprint worden
© jan engelen, herten, maart 2002.

In 2003: een Paashoek voor/door groep 1/2 in Sloten