pesach

Joodse mensen noemen Pasen Pesach. Eigenlijk is Pesach de oude naam. Pesach betekent voorbijgaan, overslaan. Het herinnert aan de engel des doods die tijdens de tiende plaag voorbijging aan de huizen waarvan de deurposten bestreken waren met het bloed van het paaslam. Het was de nacht voor de Uittocht. In die uitzonderlijke nacht is voor het eerst het paaslam gegeten. Zie exodus 12.

seiderviering

Gedurende de Paasnacht, de nacht van Pesach, vindt de Seder-maaltijd plaats. Seder of seider betekent eigenlijk simple volgorde. Het is de volgorde waarin alles gegetene, gedronken en verteld wordt. Seideren is aanzitten aan de maaltijd gedurende de nacht van Pesach.

Het paasverhaal, de bevrijding uit het slavenhuis, heet de Haggadah.De Haggadah is derhalve eenvoudig de vertelling over en het vieren van de bevrijding uit de slavernij. Enkele websites daarover vind je hier.

marc.canter.com/haggadah/

www.sirius.com/~ovid/haggadah.html

www-personal.umich.edu/~bparnes/HAGGADAH/seder.html

www.machar.org/passover.html

 

De afbeeldingen zijn van Marc Chagall.
Voor meer afbeeldingen zie www.google.com. Klik aan "plaatjes" en type in het zoekvenster "Chagall"