Teksten bij het liturgisch rooster in een C-jaar

Maria ten Hemel opneming
Idem 2016

Pasen 2017

11e zondag door het jaar 2016

16e zondag door het jaar


19e zondag door het jaar jaar 2016

 

7e zondag door het jaar

22e zondag 2016, 2010,
23e zondag 2016, 2013, 2010,
25e zondag 2010,
26e zondag 2013, 2010, 2016
27e zondag 2013, 2016
28e zondag 2013

29e zondag 2010
30e zondag 2013 2010,
2016


31e zondag 2010
32e zondag 2013
33e zondag 2010
Christus Koning 2010

Kerstmis 2016,

Allerheiligen 2010

Genesis 1, 8-13
Genesis 2, 18-24
Exodus 12, 1-8.11-14;

Exodus 17,8-13
2 Samuel 12,2-10.13
Jeremia 23, 1-6
Jeremia 31, 7-9

Habakuk 1, 2-3
Sirach 3,17-18.20.28.29;
Wijsheid 18,6-9
Sirach 3,17-18.20.28.29;

 

Handelingen van de apostelen 10, 34a.37-43

Apoc 11, 19a; 12,1-6a. 10a

 

 

Mattheus


5,1-12

Marcus

Marcus 6, 30-34

Marcus 10, 1-16
Marcus 10, 46-52

Mk. 15,33-16,6

Lucas

Lucas 1,39-56 2016 , idem,
Lucas 7,36-38
Lucas 8,4-15
Lucas 12, 32-48
Lucas14,1-14 2016, 2010,
Lucas 14,25-33, 2013, 2010,
Lucas 16, 1-13,
Lucas 16,19-33, 2010,
Lucas 17,5-10
, 2016,
Lucas 17,11-19
Lucas 18,1-8, 2016,
Lucas 18, 9-14, 2010.
Lucas 19, 1-10 2010
Lucas 20,27-38

Lucas 22,39-46
Lucas 23,35-43 2010

Johannes
Johannes 1,1-18

Johannes 20, 1-9