Jacques Derrida

1930 - 2004

 

De apotheek van Plato

 

Een werkvertaling van La pharmacie de Platon (1968) in: La Dissémination, Parijs, Ed. du Seuil, 1972, pp. 69-197.

Binnen het geheel van het oeuvre van Derrida is La pharmacie de Platon een jeugwerk te noemen. Het artikel biedt mijns inziens de mogelijkheid een kijkje te nemen in een van de eerste keukens van een "masterchef". De werkvertaling geeft een mogelijkheid tot een eerste kennismaking.

Dit is een werkvertaling.

Wie dit soort teksten niet gewend is: neem de tijd. Het is nergens voor nodig alles te willen begrijpen, zeker niet de eerste keer. Lees, herlees en lees nog eens. Lees het als een puzzel. Het gaat immers niet om de informatie maar om een manier van werken, een methode. Het heeft dus iets van leren kijken, leren anders te kijken.
Jan Engelen, Amsterdam 22 mei 2008.

Inhoudsopgave

- aanhef
- I
- 1. Medicijnkunde
- 2. De vader van de logos
- 3. De inschrijving van de zonen
- 4. Het farmakon
- 5. De apotheker (Pharmakeus)

- II
- 6. De apotheker (Pharmakos)
- 7. De ingrediënten: opmaak, fantasma, feest
- 8. De erfenis van het farmakon: de familie, een tafereel
- 9. Het spel: Van farmakon naar letter en van blind-zijn naar het supplement.

 

Een nog steeds voortreffelijke nederlandse inleiding op het werk van Derrida is:
Jacques Derrida, Een inleiding in zijn denken
onder redactie van Samuel IJsseling. Ambo, Baarn 1986.

Wie zich meer wil oriënteren verwijs ik naar:
John D.Caputo, The Prayers ens Tears of Jacques Derrida, Religion without Religion,
Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis, 1997.

Jan Engelen
Amsterdam 29 mei 2008