Johannes 7
Afbakening, samenhang, lezing (demarcation, structure, reading)

Dr. Jan C.M. Engelen 

 
Onderzoek afgesloten/Research closed: Amstelveen, 15 februari 1984

Redactioneel enigermate gewijzigd/Sligthly modified redaction 

© Herten/Roermond 2003; Amsterdam 2008

 


Cursief weergegeven woorden dienen als citaat gelezen te worden.


De hierna volgende studie is enigermate een bewerking voor het WWW van de tekst die op 22 mei 1986 als proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de godgeleerdheid verdedigd werd op de Katholieke Universiteit van Amsterdam (uitgave ‘in eigen beheer’ © 1986, niet meer verkrijgbaar).
(Een groot deel van de discussie en verantwoording is in de voetnoten te vinden.
)
Wellicht is het voor lezers interessanter, het meer technische deel 2.4 in eerste instantie over te slaan en dit deel eventueel naast de betreffende passages van Hoofdstuk 3 te raadplegen.

Reacties (vervang # door @): janengelen#outlook.nl


voorwoord
samenvatting, uitgereikt tijdens de verdediging
a summery
nawoord van Ben Hemelsoet

 

1. Johannes 7, Inleiding/an introduction

2. Afbakening en samenhang

2.1. Afbakening
2.2 De consistentie van Johannes 6,60-71
2.3 Een samenhang in Johannes 7 op het spoor
2.4 De samenhang van Johannes 7 rond de keerwoorden

2.4.1 Johannes 7,1-2
2.4.2 Johannes 7,3-10
2.4.3 Johannes 7,10-14
2.4.4 Johannes 7,14-18
2.4.5 Johannes 7,19-22c
2.4.6 Johannes 7,22d-23
2.4.7 Johannes 7,24
2.4.8 Johannes 7,25-29
2.4.9 Johannes 7,30-29
2.4.10 Johannes 7,45-52

2.5 Afsluiting van de introductie

3. Johannes 7: hoofdwerk

3.1. Inleiding
3.2 De plaats en de tijd (7,1‑2)
3.3 Zijn broers (7,3)
3.4 Synchronie en anachronisme (7,4‑10)
3.5 Twee meningen (7,10‑14)
3.6 De leer en Gods welbehagen (7,14‑18)

3.7 Mozes en de mens op Sjabbath (7,19‑23)
3.8 Oordeelt het rechtvaardige oordeel (7,24‑27)
3.9 Hij is heeft Mij gezonden (7,28‑31)
3.10 Dienaren gezonden (7,32)
3.11 Ik ben ‑ nog korte tijd (7,33‑36)
3.12 Om van te drinken (7,37‑39)
3.13 De menigte (7,40‑44)
3.14 De dienaren en de Farizeeën (7,45‑49)
3.15 Nicodemus: oordelen volgens de Tora (7,50‑52)

 

4. Een eerste situering van Johannes 7: de choreografie van het Evangelie


4.0. Inleiding (Johannes 1,1­18)
4.1. Van Jerusalem naar Galilea (Johannes 1,19‑51)
4.2. Van Jerusalem naar Galilea (Johannes 2,1- 3,21)
4.3. In het land Judea (Johannes 3,22-4,3)
4.4.1. Van Judea naar Galilea: Samaria (Johannes 4,3-43)
4.4.2. Galilea Johannes 4,43-54)
4.5.1. Naar het Heiligdom (Johannes 5)
4.5.2. Galilea Johannes 6,1-7,9)
4.5.3. Het Heiligdom Johannes 7,10-10,39)
4.5.4. Bethanië, Judea (Efraïm), Jerusalem (Johannes 10,40-12,11)
4.5.5. Jerusalem ín (Johannes 10,12vv)
4.6. Samenvatting

 

5. Tweede situering van Johannes 7: de chronografie van het Evangelie

5.0 Inleiding (Johannes 1,1-2, 12)
5.1.0 Pasen Ingeleid (Johannes 2,12)
5.1.1. Pasen in Johannes 2 en 3
5.1.2. Pasen in Johannes 6,4
5.1.3. Pasen in Johannes 11,55
5.1.4. Pasen - een samenvatting
5.2. Het Loofhuttenfeest (Johannes 7)
5.3. Vernieuwingsfeest (10,22v)
5.4. Samenvatting

6. Terugblik en weging

6.1. Situering
6.2. Terugblik en weging

 

literatuurlijst