exegetica overzicht

inleiding bijbel Inleiding Tora Als je de eerste keer ...

"Johannes 7,
afbakening, samenhang, lezing" (dissertatie 1986)

Kerugma: exegetische sporen a-jaar
Kerugma: exegetische sporen b-jaar
Kerugma: exegetische sporen c-jaar

 

Genesis

Exodus Koningen  
 
Mattheüs Marcus Lucas Johannes
Mt 26-28

Markus 1-6, een werkvertaling

Het einde als begin

Nog eens, een beetje anders

  gesprekken over
het evangelie volgens Johannes
uit najaar 1983
 
 
 

M: mattheus
I: Johannes
M: Marcus
L: Lucas

 

 

bidden het onze vader

-

-

- Evangelie

-

-

-

-