Het is zover.
Mijn nieuwe boek 'Het Verhaal van Johannes' is gepubliceerd.

Sinds 1976 heb ik er regelmatig aan gewerkt, sinds 2015 dagelijks. Steeds opnieuw weer heb ik de teksten bekeken, samenhangen gezocht. Ik heb er studieconferenties over gegeven maar en ben blijven zoeken. Eindelijk, het boek is klaar en ik ben er blij mee! Ik heb 'Het verhaal; van Johannes' uitgegeven via Brave New Books en daar is het ook te koop. Je kunt het ook bestellen via bol.com of via de boekhandel. Ik stel het op prijs als je deze mail naar je vrienden wilt doormailen.


Hieronder staat een korte omschrijving van mijn boek.


Wat heb ik gezocht?
Je kunt een tekst lezen naar zijn bedoeling en betekenis. Maar het risico is groot dan je dan jezelf met jouw bedoelingen en wat voor jou betekenis heeft bezig bent. Hoe kun je een verhaal meer het woord geven? Hoe kom je binnen in de wereld van een tekst, ook een heilige tekst? We noemen de tekst 'Het Evangelie van Johannes'. Wat Johannes wil, wat hem op het hart ligt, vertelt hij op zijn manier, met zijn woorden. Ik reconstrueer dus niets. Wat is er toentertijd gebeurd, zelfs wat bedoelt Johannes, wat is de historisch context, enz. - dat wil ik zelfs niet weten. Wat schrijft Johannes en hoe schrijft hij dat. Wat werpt de tekst op, waar liggen de vragen, welke vragen?
Ik lees daarom voortdurend vooruit en blader terug om de werking van de woorden en de verhalen op het spoor te komen. En wonderlijk genoeg, 'de zaak' wordt helderder, blijkt eenvoudiger. Het gaat over: Wil je met elkaar in gesprek? Moet je met elkaar in gesprek? Waarom zou dat moeten? Waarom praat je zo? Waarom doe je dit. Wat zijn je motieven? En al je het met iemand principieel oneens bent, is er dan een norm? Kun je een inzicht of oordeel beoordelen? En als je wilt wat Jezus wil: 'doen wat ik Mijn Vader zie doen', wat kun je dan doen? Uiteindelijk gaat het verhaal van Johannes over simpele en daarom ook dramatische zaken.

Johannes is het laatste Evangelie. Hij blijkt vertrouwd met de mensen die in die dagen, met hun belangen en problemen, de dienst uitmaken in de tijd dat Jezus in Jerusalem komt. De verteller identificeert zich met de 'geliefde leerling'. Hij kijkt in deze teksten terug, probeert de geschiedenis rond zijn geliefde leraar opnieuw te lezen, en hij begrijpt werkelijk niet hoe het mogelijk is dat de Romeinse bezetters onder druk van de autoriteiten in Jerusalem Jezus, zijn leraar en vriend zo laten vallen dat ze Hem tenslotte via het kruis wegruimen alsof Hij een crimineel is. Nooit hebben ze naar hem geluisterd.
Johannes haalt met zijn evangelie verhaal op wat dan en daar in Jerusalem gebeurt. Jezus is voor hem Woord: Licht en Leven. Hij is het Lam van God, Zoon van en Huis van de Vader. Hij is herder en bewaarder, poort en toegang, een en al genegenheid. Dat alles komt aan de orde in de pijnlijke discussies - zijn het discussies? - met de leiders van de gemeenschap rond de Tempel in Jerusalem en met de daar heersende macht. De stelligheid en eigenheid in die teksten vertolkt het gevoel en het begrip van Johannes die Jezus liefheeft. In de laatste hoofdstukken horen we Jezus zelf.

Nog iets over mijzelf:
Jan Engelen studeert vanaf zijn 12e bij de paters karmelieten, gymnasium, noviciaat, filosofie en twee jaar theologie. Ton Danenberg helpt me bij het leren stellen van vragen en langzaam maar zeker inzicht en zoiets als helderheid vinden. Hij brengt Ricoeur en Levinas binnen mijn bereik. De basiscursus theologie wordt afgesloten van 1967 tot 69 af op de KTHA met een doctoraalscriptie over 'symboliek en mogelijkheden voor de theologie aan bijvoorbeeld de eucharistie'. Het gaat over: als je iets begrijpt, wat begrijp je dan? Hoe heeft dat betekenis en hoe kun je dat verstaan - wat doet het met je?
Posdoctoraal begeleidt Frits Tillmans ocd mijn studie theologie/dogmatiek; Arie Leyen introduceert in een privatissimum Jacques Derrida, en Jehuda Askenazy laat mij kennis maken met de Joodse traditie en haar wijsheid. Ik sluit dit af met een half jaar bij Ricoeur, Derrida en Levinas in Parijs.
Van 1971-2007 ben ik docent katechese op de Pedagogische Academie "De Voorzienigheid" en haar opvolgers, uiteindelijk de IPABO in Amsterdam en Alkmaar. Ik publiceer enkele boekjes (over 1Samuel 1-15, Johannes 1-6, 7-10, Mattheus 1-4; Genesis opnieuw, Voor de KRO mag ik heel wat programma's maken "Rondom het levende Woord" en 12 uitzendingen interviews met Gerard Swüste over het Evangelie van Johannes.
Ik was redacteur en auteur voor Interpretatie en auteur en hoofdredacteur van Kerugma. Nu ben ik op verzoek actief in het weekendpastoraat in parochies en verpleeghuizen.

Studenten op de Pec. Ac. wilden al snel van mij wat meer over bijbelverhalen horen. Sinds 1975 ben ik gewonnen voor een meer Joodse lezing van het zogenoemde Nieuwe Testament. De kerken lezen bijvoorbeeld het Evangelie van Johannes. Maar zijn de mensen in de kerken geïnteresseerd aan wat Johannes te vertellen heeft, over de Jezus waar hij het over heeft, over zijn volk en over zijn leerlingen. Het woordje 'zijn' is hier dubbelzinnig. Slaat dat op Jerusalem? Op Judea? op zijn leerlingen?
Het loont wellicht de moeite toch iets meer belezen het Evangelie van Johannes te lezen. Johannes is de man die Jezus aanwijst als het lam Gods. Jezus is dan al ongeveer 50 jaar dood is. Jerusalem is in de dagen dat hij 'schrijft', dank zij de Romeinen, met alle pijn vandien, een puinhoop. Johannes herleest die geschiedenis van zijn Jezus en zijn Jerusalem. Dat wordt een persoonlijk verhaal. Een herinnering is immers altijd persoonlijk.

Hopelijk heb ik hiermee jullie interesse kunnen wekken in mijn boek. Het is te koop op http://www.bravenewbooks.nl/books/215374.
Je kunt het ook kopen via de boekhandel en Bol.com. Als je meerdere exemplaren wilt, bijvoorbeeld voor een bijbelgroep, neem dan contact met mij op.
Mailadres: jnngln # gmail,com Vervang # door @