Waarom: "Vrijheid & Bevrijding"?


"Bevrijding & vrijheid" is toch beter. De volgorde is hier meer logisch.
Je begint toch met bevrijding om daarna vrij te zijn?

Dat is waar.

Vrijheid is het resultaat van bevrijding.
Vrijheid is immers
geen natuurproduct of handelswaar.
Vrijheid bereik je alleen door bevrijding.
Vrijheid is het resultaat van een proces dat je aangeboden wordt. Misschien is het een kans die zich voordoet, nog anoniem - je weet niet wie of wat die kans geeft, zelfs niet of die kans een kwestie van 'geven' is. Het is toeval. Maar als die kans zich voordoet zul je vervolgens zelf aan het werk moetent. Zelf betekent in dit verband altijd met anderen. Want een mens leeft niet alleen, kan niet alleen leven. Ik ben je altijd tegenover jij of in verbondenheid met de andere persoonlijke voornaamwoorden.

Maar!

Het hele proces van bevrijding en vrijheid begint niet, tenzij wanneer je er een intuitie van hebt. Je zult op het idee moeten komen, je moet er maar op komen dat er iets anders is dan de tredmolen van elke dag alles hetzelfde. Als alles hetzelfde is, als er niets nieuws onder de zon is, dan maakt niets uit. Alles is dan onverschillig, hetzelfde. Veranderen is dan onmogelijk, onzinnig.

Maar als je een intuitie hebt, een idee dat het anders kan, dan kan alles veranderen.
De basis van dit idee is: het kan anders.

Dan moet je.

Als het anders kan, dan moet het anders! Hoe doe ik het anders?
Hoe doe ik en wat kan anders.
Het gaat nu over jouw weg, jouw persoonlijke weg. Jouw heden en jouw visioen.

Met andere woorden: je zult bij jezelf te rade gaan om te lleren van je ervaring.
Learning by doing.

Dat kan alleen door te:

Beginnen.

 

Daarom die eigenaardige volgorde: Vrijheid > & > bevrijding.

terug


© 2001, Jan Engelen, Herten/Roermond