Een liturgisch b-jaar

Eerste zondag van de Advent

Tweede zondag van de Advent

Derde zondag van de Advent

Vierde zondag van de Advent

Kerstnacht

De eerste Kerstdag

De heilige familie

Openbaring van de Heer

De doop van de Heer

Aswoensdag

Eerste zondag van de veertig dagen

Tweede zondag van de veertig dagen

Derde zondag van de veertien dagen

Vierde zondag van de veertig dagen

Vijfde zondag van de veertig dagen

Palmzondag

Witte Donderdag

Goede Vrijdag

Paaswake

Eerste Paasdag

Tweede Paasdag

Tweede zondag van Pasen'

Derde zondag van Pasen

Vierde zondag van Pasen

Vijfde zondag van Pasen

Zesde zondag van Pasen

Hemelvaartsdag

Zevende zondag van Pasen

Pinksteren

Drievuldigheidszondag

Sacramentsdag

2e zondag door het jaar

3e zondag door het jaar

4e zondag door het jaar

5e zondag door het jaar

6e zondag door het jaar

7e zondag door het jaar

8e zondag door het jaar

9e zondag door het jaar

10e zondag door het jaar

Geboorte Johannes de Doper

11de zondag door het jaar

12de zondag door het jaar

13de zondag door het jaar

14e zondag door het jaar

15e zondag door het jaar

16e zondag door het jaar

17e zondag door het jaar

18e zondag door het jaar

19e zondag door het jaar

Maria Hemelvaart

20ste zondag door het jaar

21ste zondag door het jaar

22ste zondag door het jaar

23ste zondag door het jaar

24ste zondag door het jaar

25ste zondag door het jaar

26ste zondag door het jaar

27ste zondag door het jaar

28ste zondag door het jaar

29ste zondag door het jaar

30ste zondag door het jaar

Allerheiligen/Allerzielen

31ste zondag door het jaar

32ste zondag door het jaar

33ste zondag door het jaar

Christus Koning

 

titelblad

plattegrond